Hjir yn ús fotoargyf kinne jimme ek al de foto’s besjen sûnder dat jim by de stikken lâns moatte. It is mar krekt wat jo wolle.Jo kinne kar meitsje út ûndersteande stikken:

2023 – It lit de pastoar kâld
2020 – De geheime passy fan Frou Klepel
2019 – Allo, allo
2018 – Kolonel Houwdegen grypt de macht
2018 – De bút fan Don Capsones
2018 – Russyske Aaien
2017 – Sis es AAA
2016 – Frou siket boer
2015 – Dus hy sûpte
2015 – Blauprint
2013 – De Sweedske sekretaresse

2012 – Straf

2011 – Twa
2010 – Och heden heit
2009 – Jan Rap en syn maat
2008 – Avondrood
2007 – In goed freon en kollega
2006 – De stille besoarger
2006 – Jubileum
2005 – Moarn komt der wer in dei
2004 – De Goate
2003 – Feint fan twa masters
2002 – Liolà
2001 – De Breidssuite
2000 – It twadde haadstik
1999 – Om it libben fan Lyfke
1994 – It siet yn ‘e loft