2000 – 2001

Demosthenes is jaren aangesloten geweest bij het BFT, het bûn van Fryske tonielselskippen.
Door fusies in het amateurtoneel er nu de STAF ontstaan, de Stifting Amateurtoniel Fryslân. Rederikerskeamer Demosthenes heeft zich deze winter bij deze nieuwe club aangesloten.

Zoals afgesproken in de vorige jaarvergadering hebben we dit najaar een strooifolder gemaakt om nieuwe leden en donateurs winnen. Dukkie Sinnema en Griet Riemersma en Kees Aartsma hebben de teksten voorbereid en Tjeerd Tijsma heeft de folder vorm gegeven. Het heeft niet zo veel opgeleverd. Een paar donateurs, Misschien een lid  en één belangstellende voor het jeugdtoneel. Misschien dat we door wat extra naambekendheid, vooral bij de nieuwe inwoners, er nog garen bij spinnen.

We hebben dit jaar een nieuwe regisseur gevonden. Na wat speurwerk via Keunstwurk kwamen we in contact het Mirjam van Baarssen uit Hitzum. Zij wilde  It Twadde Haadstik van Neil Simon wel regisseren.  Er was niet veel tijd. De schoolvakanties waren laat in 2000 en de Kerstdagen vielen vroeg. Daarom moesten we in september direct starten met twee repetities per week.
De rolbezetting van It Twadde Haadstik was een probleem. Een aantal leden wilde wel spelen, maar over het algemeen alleen een kleine rol. Uiteindelijk kwam het zo uit, dat drie van de vier rollen door bestuursleden gespeeld zijn. Tjeerd Tijsma en Wietze Landman speelden de mannelijke rollen en Annamarie Huizinga en Andrea v.d. Reijden de vrouwen Toen onze ynstekster Jikke Visser dit seizoen ook niet beschikbaar was, heeft Tjik Flameling dit overgenomen. Al met al was het wel een erg grote belasting voor het bestuur.

Door de schminkcursus van vorig jaar konden we dit jaar zelf de grime toen. Dukkie Sinnema, Hilda Kuiken en Hendrika Posthuma hebben het dit jaar verzorgd.

We waren eerst van plan op een zondagmiddag en een zaterdagavond te spelen. Door een zondagmiddagconcert de “Alde Wite” hebben we een datum verschoven. We speelden It Twadde Haadstik op de zaterdagavonden van 9 en 16 december. Er zijn op die avonden ruimen 200 bezoekers geweest.
Iets nieuws dit jaar was, dat we de muziek na afloop alleen beneden in het café hadden. It Willehuske en Fokke Miedema deden beneden erg hun best, maar het werd ons niet door iedereen in dank afgenomen dat de bovenzaal al zo snel dicht ging. Deze indeling, maar ook de verwarming en de brandveiligheid, is na de voorstellingen met  de mensen van de Posthoorn besproken. Er wordt aan verbeteringen gewerkt. Ook iets nieuws op onze uitvoeringen was dit jaar de verloting. We hebben theaterbonnen verloot en dat viel in goede aarde.

Doordat we maar weinig belangstelling vonden voor jeugdtoneel en omdat het bestuur het erg druk met het stuk had, hebben we dit seizoen verder geen aandacht aan het jeugdtoneel gegeven.

Ook dit jaar bleek, dat de repetitie- en voorbereidingstijd voor een nieuw stuk soms erg kort is. Mede daarom hebben we besloten de jaarvergadering al voor de vakantietijd  te houden. Hierdoor hebben we meer tijd om het stuk in december goed neer te zetten.