It Stik
Waar zouden dokter Lydie van der Ploeg en haar man dokter Hans Lansberg zijn, zonder hun huishoudster Mien Dobbelsteen…
Mien logeert een paar nachten bij haar werkgever omdat haar man Koos een ‘putsje’ heeft en ze liever niet alleen thuis is. Dat is maar goed ook, want het is druk in huize van der Ploeg.
Mien haar mem, Nel Kalkman, heeft onderdak nodig. Wieb, het nichtje van dokter Lansberg, wil graag terug naar haar oude atelier en Gert-Jan, Lydie haar zoon, komt terug na jaren in het buitenland gewerkt te hebben. Gert-Jan neemt een cadeautje mee waar iedereen het aardig druk mee heeft…

Klik hjir foar de foto’s.

Rolverdeling:
Mien DobbelstienAnna Marie Huizenga
Dokter Lydie van der PloegSytske Faber
Dokter Hans LansbergRichard Miedema
Dokter Gert-Jan van der PloegOane Jansen
Wieb LansbergHester de Vries
Nel Kalkman mem fan MienSaakje van Dijk
Ray Bosin AntilliaanOege L. Palma
Plysje Huitema (man of frou)Jelmer Kooistra
Plysje Kerkstra (man of frou)Klaas v.d. Haring
Koos Dobbelstien (allinne stim)Klaas v.d. Haring
Meiwurkers:
Rezjy:Lochnaar Kingma
Ynstekster:Nienke Bouma, Gerbrich de Jong
Foarmjowing:Tjarda Hilverink
Technyk:Niels Postma
Grime/kapwerk:Gerda Bonsma, Lydia Hempenius, Margriet Smeding, Reina de Boer
Dekor:Klaas van der Haring
Klean en rekwisieten:Tjarda Hilverink, Gerda Bonsma
Fotograaf:Niko van der Hoek
Grafyske foarmjowing:Tjeerd Tijsma
Ferlotting:Margriet Smeding-Abma,