René Artois wennet yn it doarp Nouvion, basearre op in besteand Frânsk doarp. Hy is de eigner fan it lokale kafee mei syn frou Edith. Hy hat, sûnder dat sy het wit, relaasjes mei beide serveersters yn ‘e cafe, Yvette en Mimi.

Yn de kelder hawwe sy it skilderij ‘De knoffele madonna met de grutte joekels’ fan Van Klomp in in woarst ferstoppe. De Dútsers wolle fansels dat skilderij hawwe, mar Edith hat it eane oars ferstoppe. Sawol de kolonel mei help van de Italiaanske kapitein Bartorelle as Herr Flick met help fan syn mokkeltsje Helga wolle it skilderij nei de oarloch ferkeapje foar in protte jild.

Dan binne der ek noch twa piloaten yn de kelder ferstoppe en is der luitenant Gruber, dy’t in eachje op René hat.

Alle ingrediënten foar in komysk spektakel.

Klik hier voor de foto’s

Rolferdieling: 
René ArtoisLaas Kuiken
EdithPietsje Jongma
MemSaakje van Dijk
YvetteDjoke de de Graaf
MimiReina de Boer
MichelleSietske Faber
LeclercGerard de Vries
Generaal Van SmellingFoppe Sinnema
Kolones Van StromGabe van Dijk
Luitenant GruberTjeerd Tijsma
Herr FlickRoelof Zijlstra
HelgaDirkje den Hartogh
Kapitein BartorelliJan Meine Oenema
CrabtreeJelmer Kooistra
Piloat en figuraasjeDirk Gillebaard
FiguraasjeMarieke Posthumus en Ype de Vries
  
Meiwurkers 
RezjyAlfred Miedema
YnsteksterMariska Velstra
Ljocht en lûdAnne Kingma
Smynk en kapwurkSiepie Huizenga, Rianne van der Veen, Michella Jonker en Margriet Smeding
DekorLochnaar Kingma, Klaas van der haring, Roelof Zijlstra, Laas Kuiken, Heleen Dijkstra-van der Wal, Klaas Dijkstra en Dirk Gillebaard
Klean emballingenPietsje Jongma, Nynke Schaap, Hilda Kuiken en Gerbrich de Jong
Grafyske foarmjowingTjeerd Tijsma